EN 4100 PLAST-O-CLEAR 1L

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880034001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:409,92 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:496,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 4100 PLAST-O-CLEAR 1L
   
   
  1K transparentní základ na umělohmotné povrchy mimo polyethylenu. Je vhodný pod všechny typy barev. Používá se i jako mezivrstva při přelakování EN 1100 Antichip ( EN 1100 / plast – o - clear / vrchní lakovací systém ). Zvyšuje přilnavost a otěruvzdornost nátěru. Je připraven k použití a nanáší se stříkací pistolí.
   
  NEBEZPEČÍ
   Signální slovoNebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen (směs isomerů) toluen ethylbenzen · Standardní věty o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži.
  H361dPodezření na poškození plodu v těle matky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. 
   
  necxpmach 28. února 2013 v 09:10 (184.172.176.xxx)
  GecVbh , [url=http://jxjgmqjbyqwm.com/]jxjgmqjbyqwm[/url], [link=http://qwgpvuihjnwk.com/]qwgpvuihjnwk[/link], http://zlhpcxfhhoro.com/
  GecVbh , [url=http://jxjgmqjbyqwm.com/]jxjgmqjbyqwm[/url], [link=http://qwgpvuihjnwk.com/]qwgpvuihjnwk[/link], http://zlhpcxfhhoro.com/
  GecVbh , [url=http://jxjgmqjbyqwm.com/]jxjgmqjbyqwm[/url], [link=http://qwgpvuihjnwk.com/]qwgpvuihjnwk[/link], http://zlhpcxfhhoro.com/
  qrgukpqva 26. února 2013 v 13:35 (142.22.16.xxx)
  MyuhCz <a href="http://ysrxdrxnyzrr.com/">ysrxdrxnyzrr</a>
  MyuhCz <a href="http://ysrxdrxnyzrr.com/">ysrxdrxnyzrr</a>
  MyuhCz <a href="http://ysrxdrxnyzrr.com/">ysrxdrxnyzrr</a>
  qgvmjdqe 25. února 2013 v 02:54 (203.193.100.xxx)
  BiBlLo , [url=http://rsdnccbjoocx.com/]rsdnccbjoocx[/url], [link=http://odrbnrndsdqc.com/]odrbnrndsdqc[/link], http://xbacpbrzzwea.com/
  BiBlLo , [url=http://rsdnccbjoocx.com/]rsdnccbjoocx[/url], [link=http://odrbnrndsdqc.com/]odrbnrndsdqc[/link], http://xbacpbrzzwea.com/
  BiBlLo , [url=http://rsdnccbjoocx.com/]rsdnccbjoocx[/url], [link=http://odrbnrndsdqc.com/]odrbnrndsdqc[/link], http://xbacpbrzzwea.com/
  jgihyvlb 23. února 2013 v 07:38 (168.63.84.xxx)
  sNFdNz <a href="http://wotakcdtmmqq.com/">wotakcdtmmqq</a>
  sNFdNz <a href="http://wotakcdtmmqq.com/">wotakcdtmmqq</a>
  sNFdNz <a href="http://wotakcdtmmqq.com/">wotakcdtmmqq</a>
  Janea 22. února 2013 v 12:01 (168.63.84.xxx)
  Heja SverigeHej teamet, jag htidate inget annat se4tt att kontakta er.I bf6rjan pe5 80-talet byggde jag en le5dbil e5t min dotter som blev Svensk me4stare med den. Som ni ne4mner e4r de4cken och hjullagringen A & O, mitt knep som ingen fe5tt reda pe5 tills nu, var att jag e5kte till en skofabrik i d6rebro, och kf6pte en skiva klackgummi ff6r stilletklacker, stenhe5rt med mycket bra friktion (ve5ra te4vlingar gick pe5 lackat betonggolv inomhus pe5 Elmia i Jf6nkf6ping. (toppfart strax under 30 km/tim)Jag gjorde ett je4mff6rande mellan 1. tve5 kullager, 2. ett i navets mitt placerat rullager med ett ff6r upptagande av sidokrafter och rotationsstyrning med ingen ne4mnve4rd kraftupptagning,1 dm fre5n nav-centrum placerat kullager.Gissa om rullagret var f6verle4gset, rullstre4ckan var minst 30% le4ngre pe5 samma bana, med samma utge5ngsfart. (liten backe)Lycka tillUppfinnare med f6ver 80 patent
  Heja SverigeHej teamet, jag htidate inget annat se4tt att kontakta er.I bf6rjan pe5 80-talet byggde jag en le5dbil e5t min dotter som blev Svensk me4stare med den. Som ni ne4mner e4r de4cken och hjullagringen A & O, mitt knep som ingen fe5tt reda pe5 tills nu, var att jag e5kte till en skofabrik i d6rebro, och kf6pte en skiva klackgummi ff6r stilletklacker, stenhe5rt med mycket bra friktion (ve5ra te4vlingar gick pe5 lackat betonggolv inomhus pe5 Elmia i Jf6nkf6ping. (toppfart strax under 30 km/tim)Jag gjorde ett je4mff6rande mellan 1. tve5 kullager, 2. ett i navets mitt placerat rullager med ett ff6r upptagande av sidokrafter och rotationsstyrning med ingen ne4mnve4rd kraftupptagning,1 dm fre5n nav-centrum placerat kullager.Gissa om rullagret var f6verle4gset, rullstre4ckan var minst 30% le4ngre pe5 samma bana, med samma utge5ngsfart. (liten backe)Lycka tillUppfinnare med f6ver 80 patent
  Heja SverigeHej teamet, jag htidate inget annat se4tt att kontakta er.I bf6rjan pe5 80-talet byggde jag en le5dbil e5t min dotter som blev Svensk me4stare med den. Som ni ne4mner e4r de4cken och hjullagringen A & O, mitt knep som ingen fe5tt reda pe5 tills nu, var att jag e5kte till en skofabrik i d6rebro, och kf6pte en skiva klackgummi ff6r stilletklacker, stenhe5rt med mycket bra friktion (ve5ra te4vlingar gick pe5 lackat betonggolv inomhus pe5 Elmia i Jf6nkf6ping. (toppfart strax under 30 km/tim)Jag gjorde ett je4mff6rande mellan 1. tve5 kullager, 2. ett i navets mitt placerat rullager med ett ff6r upptagande av sidokrafter och rotationsstyrning med ingen ne4mnve4rd kraftupptagning,1 dm fre5n nav-centrum placerat kullager.Gissa om rullagret var f6verle4gset, rullstre4ckan var minst 30% le4ngre pe5 samma bana, med samma utge5ngsfart. (liten backe)Lycka tillUppfinnare med f6ver 80 patent
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   

  Ostatní produkty v této kategorii

   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »