Tužidlo ke stěrkovému tmelu 60 g

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8881400060
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:30,58 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:37,00 Kč
   
 •  bal 
   
  Tužidlo ke stěrkovému tmelu 60 g
   
   
  Náhradní tužidlo 60g k polyesterovému tmelu

  Směs je klasifikována jako nebezpečná  Nebezpečí
  Obsahuje: ethan-1,2-diol, dibenzoylperoxid, dimethyl ftalát
  H302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P321 Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí