I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA ŠEDÁ 4,5L (3600ml+900ml)

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990411005
   
 • Dostupnost: skladem
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:1 098,35 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:1 329,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA ŠEDÁ 4,5L (3600ml+900ml)
   
   
  Univerzální akrylátový plnič VOC HS 2K Acryl filler AC 540 má vzhledem k vysokému obsahu sušiny (70%) velmi dobré plnící vlastnosti a  široké možnosti použití. Lze jej aplikovt na kov, OEM náhradní díly, KTL primery, GRP, polyesterové tmely, atd.. Aplikuje se v 1-3 vrstvách, velmi snadno se brousí a má minimální spotřebu brusného materiálu jak při suchém, tak mokrém broušení. VOC HS 2K Acryl filler AC 540 lze nanášet i v silnějších vrstvách, poskytuje excelentní antikorozní vlastnosti a optimální přilnavost.

  Použití: Plnič je zejména vhodný na rozměrově velké díly, které byly opravovány polyesterovými tmely.

  Aplikace: Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s tužidlem v poměru 4:1 objemově. Aplikace stříkací pistolí, tryskou 1,5 - 2,2 mm. Doporučený počet vrstev 1– 3. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytěkat 10 min./ 20ºC (doba na vytěkání rozpouštědel). Doba schnutí 20-45 min. / 60ºC. Následné broušení za sucha pomocí P320 – P500.
  POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 15oC

  VAROVÁNÍ

  Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen

  Údaje o nebezpečnosti:

  H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Bezpečnostní pokyny: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »