ANTISKID A+B BÍLÁ 750ml

 • Výrobce: PELLACHROM 
   
 • Kód produktu:7040220048
   
 • Dostupnost: skladem
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:450.41 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:545.00 Kč
   
 •  bal 
   
  ANTISKID A+B BÍLÁ 750ml
   
   

   NEBEZPEČÍ
  Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a pár. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj.
  Obsahuje: CRISTOBALITE FLOUR KŘEMEN TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM  ANTISKID je speciální dvousložkový polyuretanový protiskluzový nátěr s výbornou přilnavostí k většině povrchu a výbornou odolností vůči klimatickým vlivům. Odolný proti poškrábání a čištění. Ideální pro paluby, surfy, rampy, schody, bazény atd. 
   

  INFORMACE O VÝROBKU

  Typ          

  :Polyuretanový protiskluzový nátěr

  Specifická hmotnost

  :1,68 g/cm3 v závislosti na odstínu (EN ISO 2811-1:1997,20oC)

  Viskozita

  :45 – 5 K.U. (20 oC) (ASTM D 562-01:2005,25oC)

  Obsah sušiny (váhově)

  :87,2 % v závislosti na odstínu (EN ISO 3251:2008)

  Obsah sušiny (oběmově)

  : 

  Balení

   750ml, 3,5 l

  Ředění        

  :V případě potřeby do 10% ředidlem 120

  Obalová stabilita

  :OK (ASTM D 1849-95:2003)
  Způsob aplikace:Štětcem, válečkem (minimální aplikační teplota 10 oC, maximální 30 oC ).
  Schnutí:1 hodina ( v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu). Přetiratelný po 2-4 hodinách.
  Teoretická vydatnost:2-3 m2 / 0,75 L v jednom nátěru ( v závislosti na tloušťce nátěru, odstínu a absorpci povrchu).
  Odstíny:900 bílá, 910 krémová, 920 šedá, 930 modrá, 960 červená, 970 tmavě modrá
  VOC (Voitaile Organic
  Compounds
  )
  :EU limit pro tento produkt : kategorie A/j 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 183 g/l.

  PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

  A. POVRCHY OPATŘENÉ STARÝM NÁTĚREM :
  1.Vrchní nátěr v dobrém stavu : povrch omyjte vodou se saponátem, poté opláchněte a nechte uschnout. Poté povrch přebruste brusným papírem P280-320. Opět očistěte.
  2.Vrchní nátěr ve špatném stavu :
  Odstraňte všechny staré nátěry. Povrch očistěte. Aplikujte základní nátěr.
  B.DŘEVO : Aplikujte základní nátěr POLACRYL 301, MARINE MINIO
  C.KOV : Aplikujte základní nátěr ANTIRUST (1-2 nátěry)
  D.HLINÍK : Aplikujte Wash Primer nebo SMALTOGRIP
  E.POLYESTER : Aplikujte UNI PRIMER
  F.BETON, OMÍTKY : Aplikujte POLACRYL 301 (2-3 nátěry)  
   
  Základní nátěr přebruste pomocí P320-400. Odstraňte zbytky po broušení. Odmastěte povrch. Aplikujte 2 nátěry válečkem nebo štětcem. Pro dokonalý povrch použijte štětec s krátkým chlupem. V případě aplikace válečkem proveďte velmi lehké tahy, na váleček netlačte. Váleček „nepřeplňujte“ materiálem. V průběhu aplikace materiál průběžně míchejte.
  Při natužení přidávejte komponent B do komponentu A. Promíchejte 3 minuty. Mícháním dosáhnete rovnoměrné směsi. Řeďte do 10 % ředidlem 120.
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »